Иргэний байгууллагууд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэлийг 2020 оны 6-р сарны 15-нд хүргүүллээ

Иргэний байгууллагууд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэлийг 2020 оны 6-р сарны 15-нд хүргүүллээ

Оюу Толгойн Хяналт ТББ уурхайн орчимд амьдардаг нутгийн иргэний байгууллагуудтай хамтран уурхайн нөлөөлөл, түүний дотор эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа байдлыг тандах асуумж судалгаа явуулж Ханбогд, Гурвантэс сумдын дүнд үндэслэн дүгнэлт гаргаж НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэл хүргүүллээ. Илтгэлд Алт-1 хөтөлбөрийн хүний эрүүл мэндэд учруулсан хохирлоос хойш хорь гаруй жил болж уурхайн бохирдолд хордож хохирсон хүн амын гомдол нэмэгдсээр атал МУ-ын Засгийн газрын тайландаа уурхайн орчимд амьдарч буй хүн ам, тэр дундаа эх нялхасын эрүүл мэндэд учирч нөлөөллийн талаар дурдаагүй байна. Гэтэл Конвенцын хорооны 76 дугаар хуралдаанд тавьсан Монгол улсын ээлжит тайландаа “Үндэсний эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 2017-2021 оны хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан ахиц амжилт, мониторингийн дүн” нэртэй хэсэгт үндэсний эрүүл мэндийн статистикийн мэдээнд “төрөлхийн гажиг, ургийн гажуудал, хромосомын өөрчлөлт” (congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities) гэж томъёолсон тохиолдлууд  тууштай өссөр ирсэн тоо баримт байгааг огт дурдаагүй байна. 

Мөн илтгэлд олон улсын хөрөнгө оруулагч ба хөгжлийн банкуудаас эрүүл мэндийн салбарт хувийн хэвшлийг, хувьчлалыг дэмжиж байгаа нь хөдөөгийн, тэр дундаа уул уурхайд өртсөн хүн амд хүртээмжгүй эмнэлэгүүд нэмэгдэж зэрэгцээ улсдаа ганц Эх нялхсын төв нь санхүүжилтгүй доройтож байгаа нь байгалийн баялгаа олборлсноос авах ашигаа авч чадахгүй, авсан хөрнөг мөнгийг үр ашиг муутай зарцуулж байгаа тухай өгүүлжээ.

Зөвлөмждөө, байгалийн баялгийг олборлох хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хэтэрсэн хөнгөлөлт өгч ашиг авах боломжоо хаах болон арбитрын шүүхэд татаж болох заалтууд оруулахаас татгалзах болон хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүд томууны улирал мэт нийтээр өвчлөх үеэд улсын эмнэлэгийн үйлчилгээтэй адилтгах нөхцлөөр үйлчлэх зэрэг зөвлөмж тусгажээ.

Сүүдэр илтгэлийг эндээс үзэж уншина уу?

For the English Shadow Report press here!

minewjle_ot

Website: