Оюу Толгой:

 • ОТ ус ашиглалт
 • Хаягдлын далан
 • Далд уурхайн газрын тогтворгүй байдал
 • Далд уурхайн дараах газрын суулт
 • Зам ба эрчим хүч
 • Малчдын усны асуудлууд
 • Монголын дор малтсан нь

Бадрах энержи (AREVA-ORANO):

 • Уурхайн танилцуулга
 • Цацраг идэвхтийн нөлөөнүүд
 • Зөрчил баримтжуулалтын мэдээлэл

SGCT (Гурвантэс):

 • Уурхайн танилцуулга
 • Нутгийн хүн амд учирсан хохирол
 • Ус ба биологийн олон янз байдал

Багануур ХХК:

 • Уурхайн өргөтгөлийн танилцуулга
 • 750 Мвт цахилгаан станцын танилцуулга
 • Төслүүдээс учрах болзошгүй хохирол

Алтайн хүдэр ХХК (Таян нуур):

 • Уурхайн танилцуулга
 • Уурхайгаас учирсан хохирол