Мэдээ

G7 бүлгийн гүрнүүдэд хандсан нээлттэй захидалд гарын үсэг зурахыг уриалж байна!

Дэлхий даяарх олон нийтийн хөдөлгөөн, ард түмний төлөөллийн байгууллагууд G7 бүлгийн гүрнүүдэд хандаж хөгжиж буй орнуудад хангалттай, болзолгүй, шинэ буюу нэмэлт, төсвийн буюу өр үүсгэхгүй уур амьсгалын санхүүжилтийг олгох удтал тавигдаж буй шаардлагыг нэн даруй биелүүлэхийг давтан хүргүүлж байна. Та бүхэн шаардлагад нэгдэхийг хүсвэл энэ холбоосоор орж байгууллагынхаа имейл, нэр, үйл ажиллагааны цар хүрээг оруулахад л болно.

G7-ийн орнуудын түүхэн болон үргэлжилж буй хийн ялгаруулалтаар тооцвол уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөллийн гол хариуцагч уур амьсгалын санхүүжилтийг төлөх гол үүрэгтэн болохыг бид сануулж байна. Энэ нь НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн дагуу хүлээсэн хууль ёсны үүрэг болсон тул дэлхий даяарх олон нийтийн хөдөлгөөнүүд эв санаа нэгтэйгээр дуу хоолойгоо хүргэж буй энэ үйл явцад нэгдэхийг уриалж байгаа юм.

Нээлттэй захидлын Монгол хувилбарыг эндээс уншина уу.

Азийн Хөгжлийн Банкны асуудлаарх Азийн ТББ-ын Форумын хэлэлцүүлэгт бүртгүүлээрэй

Азийн хөгжлийн банкны 57 дахь удаагийн хувь нийлүүлэгчдийн хурал өнөөдөр буюу 5 сарын 2-нд Гүрж улсын нийслэл Тбилиси хотноо эхэлж байна.

Маргааш буюу 5 сарын 3-нд зохион байгуулагдах Иргэний нийгмийн байгууллагуудын хэлэлцүүлгүүдэд бүртгүүлэхийг хүсвэл энд дарна уу.

Твиттер болон Фейсбүүк сувгуудыг дагаж шууд бичлэгийг мөн үзэх боломжтой.

Хэлэлцүүлэг 1. “Эрчим хүчний шударга шилжилт: Эрхийг баталгаажуулж, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах ба засч сайжруулах нь”

Зорилго: АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслүүд экосистемд хэрхэн нөлөөлж байгааг хохирсон иргэдээс сонсохын зэрэгцээ Форумаас Азийн олон янзат бүлгүүдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьсан эрчим хүчний шилжилтийн альтернатив загварыг танилцуулах
Хэзээ: Улаанбаатарын цагаар 14:30-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Хэлэлцүүлэг 2. “Хүн төрөлхтөн ба эх дэлхийгээ хамгаалах нь: АХБ-ны хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн шинэ хүрээ нь амалж байгаа шигээ урт настай байж чадах болов уу?”

Зорилго: АХБ-ны Хүрээлэн буй орчин нийгмийн бодлогын төсөл дэх хамгааллын бодлогын нөлөөнд өртөж буй хувь хүмүүсийн талаарх зөвлөмжөө хүргүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлт, уугуул иргэдийн эрх, жендэр, мөргөлдөөнд өртсөн нөхцөл байдлын талаархи санаа зовоосон асуудлуудыг шийдвэрлэх платформоор хангах
Хэзээ: 5 сарын 3-нд Улаанбаатарын цагаар 20:30-22:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Азийн Хөгжлийн Банкны хувь нийлүүлэгчдийн 57 дахь удаагийн хурлын талаарх ТББ-ын Форумын байр суурь

АХБ-ны 57 дахь удаагийн хувь нийлүүлэгчдийн хурал энэ 2024 оны 5 сарын 2-5-ны өдрүүдэд Гүрж улсын нийслэл Тбилиси хотноо зохион байгуулагдана. Уг хуралтай холбогдуулан АХБ-ны асуудлаарх ТББ-ын Форумын гишүүд байр сууриа танилцуулж байгааг та бүхэн хүлээн авна уу.

Явцын мэдээллийг авахыг хүсвэл манай твиттер болон фейсбүүк хуудсыг дагаарай.

Хамгааллын асуудлаарх байр суурь:

The Forum network demands stronger safeguard standards that genuinely prioritize people and the planet. 

Join us in challenging ADB’s practices at the 57th Annual Meeting to ensure a sustainable future for all. #ADBAnnualMeeting #ChallengeADB #SafeguardingPeopleAndPlanet

The 57th ADB Annual Meeting is underway, and the Forum network is raising concerns about the Bank’s proposed safeguards policy. Unfortunately, the draft falls short, lacking adequate due diligence and protection for vulnerable groups.

The ADB must prioritize the needs of those most at risk. 🛡️💔 #ADBAnnualMeeting #ADBAnnualMeeting #SafeguardPolicy #ProtectVulnerableGroups

In its 57th year of operation, the Forum network is urging the ADB to prioritize the voices and well-being of communities and defenders in its agenda.

🌏 ADB’s dedication to community safety and defender protection is non-negotiable!

🚫 ADB’s disregard for Free, Prior and Informed Consent (FPIC) undermines communities’ rights to self-determination. 

It’s time to hold ADB accountable for prioritizing profit over people and respecting the voices of those affected by its projects. 💼💔🗣️#ADBAnnualMeeting #PrioritizePeopleOverProfit

🏛️ Cultural heritage is more than just buildings—it’s the soul of our communities. 

ADB’s new safeguard policy must ensure the protection of both tangible and intangible cultural treasures from harm caused by its projects. #ADBAnnualMeeting #CulturalHeritage

Эрчим хүчний асуудлаарх байр суурь:

We stand with community, labor, and climate rights defenders rejecting ADB’s Energy Transition Mechanism model proposed in #Indonesia, #Philippines and beyond. 🌍✊ #NoToADBETM

Evidence of destruction wreaked by hydropower projects ADB has financed — on communities and ecosystems – and negative impacts on climate resilience is clear – incl. in #Georgia, #Laos, #India and #Nepal.

#StopHydropowerImpacts #ADBAnnualMeeting

The legacy of ADB’s support for mining ventures has left a trail of destruction on people’s health, lives, and environmental well-being, including at the site of a toxic tailings dam burst in the #Philippines. ☠️😢

Mining should be placed on ADB’s prohibited investment activities list!

ADB’s support for fossil gas continues to flow – directly to gas power projects and also through more opaque channels of intermediaries, trade financing, and technical assistance. 💨⛽ #FossilFuelFree #StopFossilGas #ClimateAction

#ADBAnnualMeeting

As we engage in the halls of the ADB’s 2024 Annual Meeting, we continue to assert that ‘just transitions’ will never be possible by tinkering at the edges of current business-as-usual models. ✊🌍

We seek inclusive, democratic processes that put collective rights, an economy of care, and the planetary commons at the center, holding all actors – including. ADB – accountable for redress, remedy, and reparations wherever culpable for inflicting harms, losses, and damages. #JustTransitions #Accountability #ClimateJustice #ADBAnnualMeeting

NGO forum on ADB

2024 оны 2-р сарын 14-нд болсон Чоплер-Илич уурхайн хөрсний гулгалт нь бүс нутгийн байгалийн баялаг, тэр дундаа Евфрат мөрөн болон газарзүйн томоохон бүс нутагт заналхийлж байна.

Эх сурвалж: Minerva BHR, İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği | Business and Human Rights Association, Minerva BHR (@minervabhr) / X (twitter.com)

Хүний эрх хамгаалагчдын нөхцөл байдлын зураглалыг гаргахад оролцохыг уриалж байна!

Хэрвээ та буюу танай байгууллага нь Иргэний нийгэм, байгаль орчны салбарт хүний эрх хамгаалах чиглэлээр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг бол анхаарлаа нааш хандуулна уу. 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ИН, байгаль орчны салбар дахь Хүний эрх хамгаалагчдын нөхцөл байдал, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсанаас хойшхи эрхийн хэрэгжилтийг судалж улмаар ХЭҮК-ын хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх 23 дахь илтгэлд тусгуулах зорилготой судалгааг Цогц хөгжлийн үндэсний төв ТББ-аар гүйцэтгүүлж байгаа аж.                                                                                                ХЭҮК-ын хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх илтгэл Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлэгдэх эрх зүйн зохицуулалттай байдаг. Иймд судалгаагаар тодорхойлогдох Хүний эрх хамгаалагчдын нөхцөл байдлын зураглалд суурилан Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэлтийг сайжруулахад чухал хувь нэмэртэй юм.

Оролцоход 10 минут л зарцуулагдах уг судалгааг энд дарж бөглөхийг Хүний эрх хамгаалагчид та бүхэндээ уриалж байна!                                                                                     

“Төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлого”-ын тухай тогтоолыг нэн даруй хэлэлцэн батлахыг уриалж НЭЭЛТТЭЙ ЗАХИДАЛ илгээлээ.

Монгол Улс 2008 оноос эхлэн жил бүрийн 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийг “Иргэний нийгмийн өдөр” болгон тэмдэглэснээс хойш 16 жил өнгөрчээ. Гэтэл өнөөг хүртэл иргэний нийгмийн байгууллагын үр нөлөөг төрийн зүгээс үнэлж дүгнэсэнгүй, бидний үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах эрх зүй, санхүүжилт, нийгмийн дэмжлэгийг бий болгох таатай орчин бүрдээгүй, иргэний нийгмийн хөгжилд ахиц дэвшил хомс байсаар ирлээ.

Иймд “Иргэний нийгмийн өдөр”-ийг тохиолдуулан Хүний Эрхийн Форумаас Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газарт хандан “Төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлого”-ын тухай тогтоолыг нэн даруй хэлэлцэн батлахыг уриалж НЭЭЛТТЭЙ ЗАХИДАЛ илгээлээ.

Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум (Хүний Эрхийн Форум) нь хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр хүчин чармайлт гаргаж ирсэн бөгөөд 2010 онд байгуулагдсан, хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 50 орчим ТББ-ыг эгнээндээ нэгтгэсэн, үндэсний болон олон улсын түвшинд танигдсан, сайн дурын сүлжээ юм.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН ЗАХИДАЛ:

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗАХИДАЛ:

Эх сурвалж: Human Rights Forum of Mongolia/Хүний эрхийн Форум

Иргэний нийгмийн өдрийн мэнд хүргэе!

Монгол Улс 2008 оноос жил бүрийн нэгдүгээр сарын 31-ний өдрийг “Иргэний нийгмийн өдөр” болгон тэмдэглэж ирснээс хойш даруй 16 жил болжээ.

Жил бүрийн энэ өдөр Иргэний нийгмийн байгууллагуудын нийгэмд оруулж ирсэн хувь нэмрийг онцлон таниулах, талархах, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэхийн ач холбогдлыг голчлон дурдах нь зүйтэй байх.

Хараат бусаар нийгмийн сайн сайхан, хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд тасралтгүйгээр, үнэт зүйлээсээ хазайлгүйгээр зүтгэсээр ирсэн Иргэний нийгмийн байгууллагууд, хамтран зүтгэгчид та бүхэндээ Иргэний нийгмийн өдрийн мэндийг хүргэхийн зэрэгцээ та бүхэнтэйгээ мөр зэрэгцэн ажилласан эдгээр он жилүүдээрээ бахархаж, талархаж буйгаа илэрхийлье!

Оюу Толгойн Хяналт ТББ

Хэвлэлийн бага хурал: Б.Ононхангай: “Оюу Толгой” ХХК улс дотор улс байгуулж, ажилчдынхаа эрхийг зөрчиж байна 

Эх сурвалж: Tug.mn, цахим холбоос: https://www.facebook.com/www.Tug.mn/videos/1756780258151168/

Хүний эрхийн мэдлэгээ сориорой

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 75 жил, Хүний эрх хамгаалагчийн тунхаглалын 25 жилийн ойн өдрүүдийг тохиолдуулан мэдлэг сорих товч асуумжууд бэлтгэснээ хуваалцаж байна.

Та бүхэн мэдлэгээ сориход 5 минутаас илүүгүй хугацааг зарцуулангаа мэдлэгээ бататгаж, мөн бусадтайгаа хуваалцах, санал солилцох боломжтой юм.

Асуумжийг бөглөхөд бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн нэр, овог, имейл хаяг дарааллуулан бичсэнээр асуумж эхэлнэ.

Асуулт бүрийг бөглөсний дараа зөв хариулт, тайлбарууд харагдана.

1. Хүүхдийн эрхийн асуумж

2. Хүний эрхийн ерөнхий асуумж

3. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын асуумж

4. Хүний эрх хамгаалагчийн асуумж

Асуумжтай холбоотой санал хүсэлтээ otwatch@gmail.com хаягаар илгээгээрэй.