Archives December 2023

Хүний эрхийн мэдлэгээ сориорой

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 75 жил, Хүний эрх хамгаалагчийн тунхаглалын 25 жилийн ойн өдрүүдийг тохиолдуулан мэдлэг сорих товч асуумжууд бэлтгэснээ хуваалцаж байна.

Та бүхэн мэдлэгээ сориход 5 минутаас илүүгүй хугацааг зарцуулангаа мэдлэгээ бататгаж, мөн бусадтайгаа хуваалцах, санал солилцох боломжтой юм.

Асуумжийг бөглөхөд бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн нэр, овог, имейл хаяг дарааллуулан бичсэнээр асуумж эхэлнэ.

Асуулт бүрийг бөглөсний дараа зөв хариулт, тайлбарууд харагдана.

1. Хүүхдийн эрхийн асуумж

2. Хүний эрхийн ерөнхий асуумж

3. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын асуумж

4. Хүний эрх хамгаалагчийн асуумж

Асуумжтай холбоотой санал хүсэлтээ otwatch@gmail.com хаягаар илгээгээрэй.