Хүний эрхийн мэдлэгээ сориорой

Хүний эрхийн мэдлэгээ сориорой

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 75 жил, Хүний эрх хамгаалагчийн тунхаглалын 25 жилийн ойн өдрүүдийг тохиолдуулан мэдлэг сорих товч асуумжууд бэлтгэснээ хуваалцаж байна.

Та бүхэн мэдлэгээ сориход 5 минутаас илүүгүй хугацааг зарцуулангаа мэдлэгээ бататгаж, мөн бусадтайгаа хуваалцах, санал солилцох боломжтой юм.

Асуумжийг бөглөхөд бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн нэр, овог, имейл хаяг дарааллуулан бичсэнээр асуумж эхэлнэ.

Асуулт бүрийг бөглөсний дараа зөв хариулт, тайлбарууд харагдана.

1. Хүүхдийн эрхийн асуумж

2. Хүний эрхийн ерөнхий асуумж

3. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын асуумж

4. Хүний эрх хамгаалагчийн асуумж

Асуумжтай холбоотой санал хүсэлтээ otwatch@gmail.com хаягаар илгээгээрэй.

minewjle_ot

Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *