Category Иргэний нийгэм

Азийн Хөгжлийн Банкны асуудлаарх Азийн ТББ-ын Форумын хэлэлцүүлэгт бүртгүүлээрэй

Азийн хөгжлийн банкны 57 дахь удаагийн хувь нийлүүлэгчдийн хурал өнөөдөр буюу 5 сарын 2-нд Гүрж улсын нийслэл Тбилиси хотноо эхэлж байна.

Маргааш буюу 5 сарын 3-нд зохион байгуулагдах Иргэний нийгмийн байгууллагуудын хэлэлцүүлгүүдэд бүртгүүлэхийг хүсвэл энд дарна уу.

Твиттер болон Фейсбүүк сувгуудыг дагаж шууд бичлэгийг мөн үзэх боломжтой.

Хэлэлцүүлэг 1. “Эрчим хүчний шударга шилжилт: Эрхийг баталгаажуулж, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах ба засч сайжруулах нь”

Зорилго: АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслүүд экосистемд хэрхэн нөлөөлж байгааг хохирсон иргэдээс сонсохын зэрэгцээ Форумаас Азийн олон янзат бүлгүүдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьсан эрчим хүчний шилжилтийн альтернатив загварыг танилцуулах
Хэзээ: Улаанбаатарын цагаар 14:30-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Хэлэлцүүлэг 2. “Хүн төрөлхтөн ба эх дэлхийгээ хамгаалах нь: АХБ-ны хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн шинэ хүрээ нь амалж байгаа шигээ урт настай байж чадах болов уу?”

Зорилго: АХБ-ны Хүрээлэн буй орчин нийгмийн бодлогын төсөл дэх хамгааллын бодлогын нөлөөнд өртөж буй хувь хүмүүсийн талаарх зөвлөмжөө хүргүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлт, уугуул иргэдийн эрх, жендэр, мөргөлдөөнд өртсөн нөхцөл байдлын талаархи санаа зовоосон асуудлуудыг шийдвэрлэх платформоор хангах
Хэзээ: 5 сарын 3-нд Улаанбаатарын цагаар 20:30-22:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Азийн Хөгжлийн Банкны хувь нийлүүлэгчдийн 57 дахь удаагийн хурлын талаарх ТББ-ын Форумын байр суурь

АХБ-ны 57 дахь удаагийн хувь нийлүүлэгчдийн хурал энэ 2024 оны 5 сарын 2-5-ны өдрүүдэд Гүрж улсын нийслэл Тбилиси хотноо зохион байгуулагдана. Уг хуралтай холбогдуулан АХБ-ны асуудлаарх ТББ-ын Форумын гишүүд байр сууриа танилцуулж байгааг та бүхэн хүлээн авна уу.

Явцын мэдээллийг авахыг хүсвэл манай твиттер болон фейсбүүк хуудсыг дагаарай.

Хамгааллын асуудлаарх байр суурь:

The Forum network demands stronger safeguard standards that genuinely prioritize people and the planet. 

Join us in challenging ADB’s practices at the 57th Annual Meeting to ensure a sustainable future for all. #ADBAnnualMeeting #ChallengeADB #SafeguardingPeopleAndPlanet

The 57th ADB Annual Meeting is underway, and the Forum network is raising concerns about the Bank’s proposed safeguards policy. Unfortunately, the draft falls short, lacking adequate due diligence and protection for vulnerable groups.

The ADB must prioritize the needs of those most at risk. 🛡️💔 #ADBAnnualMeeting #ADBAnnualMeeting #SafeguardPolicy #ProtectVulnerableGroups

In its 57th year of operation, the Forum network is urging the ADB to prioritize the voices and well-being of communities and defenders in its agenda.

🌏 ADB’s dedication to community safety and defender protection is non-negotiable!

🚫 ADB’s disregard for Free, Prior and Informed Consent (FPIC) undermines communities’ rights to self-determination. 

It’s time to hold ADB accountable for prioritizing profit over people and respecting the voices of those affected by its projects. 💼💔🗣️#ADBAnnualMeeting #PrioritizePeopleOverProfit

🏛️ Cultural heritage is more than just buildings—it’s the soul of our communities. 

ADB’s new safeguard policy must ensure the protection of both tangible and intangible cultural treasures from harm caused by its projects. #ADBAnnualMeeting #CulturalHeritage

Эрчим хүчний асуудлаарх байр суурь:

We stand with community, labor, and climate rights defenders rejecting ADB’s Energy Transition Mechanism model proposed in #Indonesia, #Philippines and beyond. 🌍✊ #NoToADBETM

Evidence of destruction wreaked by hydropower projects ADB has financed — on communities and ecosystems – and negative impacts on climate resilience is clear – incl. in #Georgia, #Laos, #India and #Nepal.

#StopHydropowerImpacts #ADBAnnualMeeting

The legacy of ADB’s support for mining ventures has left a trail of destruction on people’s health, lives, and environmental well-being, including at the site of a toxic tailings dam burst in the #Philippines. ☠️😢

Mining should be placed on ADB’s prohibited investment activities list!

ADB’s support for fossil gas continues to flow – directly to gas power projects and also through more opaque channels of intermediaries, trade financing, and technical assistance. 💨⛽ #FossilFuelFree #StopFossilGas #ClimateAction

#ADBAnnualMeeting

As we engage in the halls of the ADB’s 2024 Annual Meeting, we continue to assert that ‘just transitions’ will never be possible by tinkering at the edges of current business-as-usual models. ✊🌍

We seek inclusive, democratic processes that put collective rights, an economy of care, and the planetary commons at the center, holding all actors – including. ADB – accountable for redress, remedy, and reparations wherever culpable for inflicting harms, losses, and damages. #JustTransitions #Accountability #ClimateJustice #ADBAnnualMeeting

NGO forum on ADB

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан байгаль орчин хамгаалагч байгууллага, иргэд шинэ бүтээлээ танилцуулжээ

Энэхүү бүтээл нь ОУ-ын санхүүжүүлэгч байгууллага, Засгийн газруудыг шинэ газруудад УЦС барихад нутгийн иргэдтэй зөвшилцөх, иргэдийн саналыг сонсох, байгаль орчин болон нийгмийн үр дагварыг урьдчилж тооцоолох, маш товч ба тодорхой шаардлагуудыг агуулсан бүтээл юм. Бүтээлийг энэ линкээр татаж танилцаарай.

Coinciding with World Water Day last week, International Rivers, Rivers without Boundaries and Friends of the Earth released a briefing paper on “Protecting Free-Flowing Rivers from Harmful Financing” as part of a publication series articulating key aspects of different No Go Zones outlined in the Banks and Biodiversity initiative.

It is a critical tool for all who are involved in urging the ADB, AIIB, World Bank and other financiers to stop the build out of hydropower projects. Among other main takeaways, the briefing puts forward in clear, concise terms the need for a moratorium on new dams as a key aspect in respecting the rights of communities; urges banks and other financiers to unequivocally respect the free, prior, informed consent of impacted local and Indigenous Peoples’ communities across all transactions and asserts that when banks and financiers upgrade existing hydropower projects, such investments should not perpetuate substantial environmental and social damage, extend the life of ill-conceived dams or result in any expansion of negative impacts from the facility.

For more information, you can download the paper here.

Иргэний нийгмийн байгууллагууд байгаль орчин, хүний эрхийг зөрчиж буй корпорациудын үйл ажиллагааны талаарх дата мэдээлэл цуглуулах багтай боллоо!

Dear OECD Watch members,

We are thrilled to announce that SOMO is setting up a pro bono investigations unit to help activists counter corporate power!

The Counter, which will go live in a few months, will be a global ‘helpdesk’ offering corporate research and company data to activists working to hold companies that cause social harms and environmental destruction to account.   

SOMO has been investigating companies and providing corporate research to environmental and human rights activists for decades, but thanks to a generous grant from the Dutch Postcode Lottery, we are now able to scale up our operations and set up The Counter.

SOMO’s corporate research starts with ‘following the money’, and at The Counter we will dig into corporate and capital structures, ownership and investors, operations, finances, and governance to help build a file with evidence that can be used in an investigation, court case, or campaign. Transparency, truth, justice, and remedy, is what we strive for at The Counter.

Roberta Cowan, Corporate Researcher at SOMO: “As someone who, for years, has been digging up company data and providing corporate research to communities and activists bravely challenging corporate abuses, I am excited about what we will be able to achieve with The Counter. I have seen first-hand how transparency, solid evidence, and a paper-trail can be radically disruptive when standing up to corporate giants.”

Years of unregulated corporate expansion, where multinationals set up subsidiaries and shell companies around the world to expand into new markets, dodge tax, lower costs, and undermine labour standards, has resulted in countless environmental catastrophes, abuses of workers’ rights, the deliberate obfuscation of supply chains, and widespread corporate impunity.

The Counter will not only dig up vital data and corporate information, it will advise and help strategize with activists, communities, lawyers, and journalists about using the data where it will be most effective, including in public campaigns, with regulators, in courtrooms, and in the media.

As you can tell, we are super excited about the potential of The Counter, and we hope you are too! Over the coming months we will be hiring the additional staff and developing the systems necessary to deliver an initiative of this scale. This will include a series of introductory webinars during 2023. You can stay connected as we roll out The Counter, by signing up here to receive regular updates.

For now, please help us get the word out by:

Stand with Bach

24 January 2023 marks one year since Bach was handed a heavy 5 year prison term on spurious charges of ‘tax evasion.’ Bach is one of several civil society leaders in Vietnam who has been arrested in the last couple of years after working to transition the country off coal and protect communities from pollution and other public health hazards.

To raise Bach’s public profile and escalate the international call for his release, International Rivers have launched this website and social media campaign [www.standwithbach.org]. The website contains information about Bach and other environmental defenders recently jailed in Vietnam, calls on governments, UN agencies and others to demand his release, and provides simple ways for the public to take action in support of the #StandwithBach campaign. 

For further information, there is also a campaign video produced by Global Witness and an op ed by Bach’s wife. 

We are asking supporters of the ‘Stand with Bach’ campaign to:

– Share campaign messages through your social media networks from now through the one-year anniversary of Bach’s sentencing on January 24. Please see our sample social media posts and downloadable video and images HERE.

– Encourage your networks and partners to also share the website and social media posts.

“Хүний эрх хамгаалагч ЗОРИГТОН 2022” уралдааны эхний чиглүүлэх уулзалт боллоо

Хүний эрхийн үндэсний комисс, Монголын Эмнэсти Интернэшнл, Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, Монголын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн төв болон Оюу Толгойн Хяналт ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй “Эмэгтэй хүний эрх хамгаалагч зоригтон” мульти-медиа бүтээлийн уралдаанд бүртгүүлсэн 50 багийг төлөөлөх 65 сэтгүүлч, уран бүтээлч нарт зориулсан чиглүүлэх уулзалтыг 10-р сарын 5-ны өдөр Пума зочид буудалд хийлээ. Уралдааны шагналт бүтээлүүдийг 11-р сарын 29-нд Эмэгтэй хүний эрх хамгаалагчийн олон улсын өдрийг тэмдэглэх үеэр зарлан гардуулна.  

Хүний эрхийн үндэсний комисс мэдээ болон Амнести Интернэйшнл ТББ-ын мэдээллийг эндээс үзнэ үү!

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн сургалтыг өмгөөлөгч нарт зориулан зохион байгуулав

ISHR ба Оюу Толгойн Хяналт ТББ-ын төлөвлөгөө дагуу Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн сургалтыг өмгөөлөгч нарт зориулан зохион байгуулав. Сургалтыг ХЭҮК-ын Хүний эрх хамгаалагчдын асуудлыг хариуцсан гишүүн С. Дондов, хэлтсийн дарга З. Өнөржаргал, хуульч Т. Саруул нар хийв. Сургалтын хүрээнд өмгөөлөгч нарт цахим аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах талаарх сургалтыг Монголын Амнести Интернэшнлын ажилтан Г. Сүхбат хийлээ. Мөн үеэр Хүнйи эрх хамгаалагч нарт зориулсан энэхүү www.1209.mn сайтын талаарх мэдээлэл хийгсэн. Сургалтад 25 өмгөөлөгч хамрагдлаа. 

Олон талт санал солилцох уулзалт болсон

2018 оноос хойш МУ-д хүний эрх хамгаалагч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж ирсэн International Service for Human Rights – ISHR (Олон улсын хүний эрхийн үйлчилгээ) -ын хоёр мэргэжилтэн МУ-д 9-р сарын 26 – 29-ний өдрүүдэд ажиллалаа. Энэ үеэр ХЭҮК-той хамтран Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар хүний эрх хамгаалах үйлдлийг хуулиар хүлээн зөвшөөрөх, талуудын эрх үүргийг, ялангуяа төрийн үүргийг тодорхой болгосон болон эрсдэлд орсон хүний эрх хамгаалагччийг хамгаалах механизмтай болж байгаагийн ач холбогдол, ХЭХ-ийг хамгаалах механизмын олон улсын сайн туршлага талаар хууль тогтоох байгууллага, гадаад орнуудын ЭСЯ-д,  хууль хэрэгжүүлэх салбар болон Хүний эрхийн форумын хамгаалагч нарт мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.