Category Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчны шударга ёс

“Байгаль орчин ба хүний эрх” S1 EP2

ХЭҮК-ын Хүний эрх хамгаалагчийн хэлтэс ээлжит нэгэн подкастаа та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн зочноор хүний эрх хамгаалагч Д.Сүхгэрэл оролцлоо.

Хүний эрх хамгаалагч Д.Сүхгэрэл: НҮБ-ын гэрээний хороод ба тусгай процедурын туршлага: Анх 2008 оны 7-р сарын 1-ний үйл явдлуудтай холбоотой НҮБ-ын ХЭЗ-ийн тусгай процедур ба гэрээний хороодод сонгуульд нэр дэвшигчид баривчлагдаж хориход өлсгөлөн зарласан, жагсагчдын хоморголон баривчлах, эрүү шүүлтийн нөхцөлд хорьж, олон зуун хүн баривчлагдсанаас гадна сураггүй алга болсон хүний тоо баримт зөрчилтэй болон сонгох ба сонгогдох эрхийн хэрэгжилтийн тухай мэдээллүүдийг журмын дагуу хүргүүлэхээс эхэлсэн.

Түүнээс хойш 2009 оноос уул уурхай, эрчим хүч ба дэд бүтцийн салбарын бодлогууд НҮБ-ын болон олон улсын хүний эрх ба байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх үүрэг амлалтад хяналт тавьж хэрэгжилтийг тайлагнах ажил хийсэн. 2010 оноос UPR, EPR, CEDAW зэрэгт тайлан илгээсэн. Илтгэлүүдэд байгаль орчны эрх зөрчигдсөнөөр эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилтийг хангах бодлого дутмаг байгааг баримтжуулан бодлогын шинэчлэл, эрх зүйн зохицуулалтын зөвлөмж авахад чиглүүлж ирсэн. Шүүхийн бус гомдол барагдуулах механизм ашигласан туршлага: 2011 оноос олон талт хөгжлийн банкнуудын байгаль орчин ба хүний эрхийн эрх зүй ба стандартад нийцүүлж байгаа эсэхэд нийцлийн хяналт тавих чиглэлээр ажиллаж ирсэн.

2012 оноос хөгжлийн банкнуудын байгаль орчин ба нийгмийн хамгааллын бодлогын зөрчлийн судлах, баримтжуулах болон банкны хариуцлагын эсвэл гомдол барагдуулах механизм (олон улсын хариуцлагын механизмууд гэдэг)-ыг ашиглан зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг 2012 оноос өнөөг хүртэл эрхэлж байна. Оюу Толгойн алт-зэс-мөнгөний уурхайн газар чөлөөлтийн бодлогын зөрчил, тухайлбал нүүдэлч малчдын эрх зөрчигдсөн тухай гомдлыг 2012 онд ОУСК-ийн Омбудсманы газар гаргаж 2015 онд гомдол хэллэлцэх Гурван талт зөвлөл байгуулагдаж 2017 онд Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ байгуулагдсан. 2012 – 2021 оны хооронд ОУСК, Дэлхийн банк, ЕСБХБ, АХБ-ны хариуцлагын механизмуудад төслийн газар чөлөөлөлтийн сөрөг нөлөөнд өртсөн олон зуун хүний нүүлгэлтийн нөхцөлийг сайжруулах, нөхөн олговор олгуулах шийдвэрүүд гарсан. Доорх линкээр орж сонсож болно. https://soundcloud.com/nhrcmdefenders https://www.buzzsprout.com/2191464/ep…

Гол, мөрөн, усаа хамгаалах хөдөлгөөн олон улсад өрнөж, бидэнд урт нэртэй хуулиа эргүүлэн сэргээх шаардлага тулгамдаад байна

Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл нь Дэлхийн Усны Өдрийг угтан дээрх видео постыг нийгмийн сүлжээнд нийтлэжээ.

Иргэний нийгмийн байгууллагууд байгаль орчин, хүний эрхийг зөрчиж буй корпорациудын үйл ажиллагааны талаарх дата мэдээлэл цуглуулах багтай боллоо!

Dear OECD Watch members,

We are thrilled to announce that SOMO is setting up a pro bono investigations unit to help activists counter corporate power!

The Counter, which will go live in a few months, will be a global ‘helpdesk’ offering corporate research and company data to activists working to hold companies that cause social harms and environmental destruction to account.   

SOMO has been investigating companies and providing corporate research to environmental and human rights activists for decades, but thanks to a generous grant from the Dutch Postcode Lottery, we are now able to scale up our operations and set up The Counter.

SOMO’s corporate research starts with ‘following the money’, and at The Counter we will dig into corporate and capital structures, ownership and investors, operations, finances, and governance to help build a file with evidence that can be used in an investigation, court case, or campaign. Transparency, truth, justice, and remedy, is what we strive for at The Counter.

Roberta Cowan, Corporate Researcher at SOMO: “As someone who, for years, has been digging up company data and providing corporate research to communities and activists bravely challenging corporate abuses, I am excited about what we will be able to achieve with The Counter. I have seen first-hand how transparency, solid evidence, and a paper-trail can be radically disruptive when standing up to corporate giants.”

Years of unregulated corporate expansion, where multinationals set up subsidiaries and shell companies around the world to expand into new markets, dodge tax, lower costs, and undermine labour standards, has resulted in countless environmental catastrophes, abuses of workers’ rights, the deliberate obfuscation of supply chains, and widespread corporate impunity.

The Counter will not only dig up vital data and corporate information, it will advise and help strategize with activists, communities, lawyers, and journalists about using the data where it will be most effective, including in public campaigns, with regulators, in courtrooms, and in the media.

As you can tell, we are super excited about the potential of The Counter, and we hope you are too! Over the coming months we will be hiring the additional staff and developing the systems necessary to deliver an initiative of this scale. This will include a series of introductory webinars during 2023. You can stay connected as we roll out The Counter, by signing up here to receive regular updates.

For now, please help us get the word out by:

Letter to CBD Government Signatories 

Letters to governments, public banks, and/or commercial banks calling on these actors to stop and reverse biodiversity loss! We are excited to share that FOE sent each of the letters today to the respective recipients. Please find the final letters linked below.

Please find the letters below:

  • Governments/ccing CBD Secretariat letter here.
  • Commercial bank letter here.
  • Public bank letter here.

Please, use

Tags: @UNBiodiversity, @CBD_COP15Hashtags: #COP15, #Biodiversity

& share this post with the following information:

Around 1 MILLION wild animal and plant species now face extinction, many within decades.

That’s why we urgently sent a letter with 73 civil society orgs calling on Signatory Parties to the Convention on Biological Diversity to take action to stop biodiversity loss!

___________________________________________________________

We have a message for the state parties at Biodiversity COP15:

You CANNOT protect biodiversity without protecting the rights of Indigenous Peoples! 📣

____________________________________________________________

We joined 73 civil society orgs to call on governments to take strong action in protecting #biodiversity!

Read the full letter here: tinyurl.com/3mztpbmb 

____________________________________________________________

Biodiversity loss and species extinction is IRREVERSIBLE!

That’s why it’s so important for governments to stop enabling and legitimizing industries that are contributing most to biodiversity loss!

____________________________________________________________

Did you know that biodiversity decreases at a slower rate on Indigenous lands?

That’s why it’s so important to defend Indigenous rights in our fight to protect biodiversity! ✊

____________________________________________________________

80% of global #biodiversity lies in the hands of Indigenous Peoples! 

That’s why we cannot protect biodiversity without protecting the rights of Indigenous communities! 📣