Олон талт санал солилцох уулзалт болсон

Олон талт санал солилцох уулзалт болсон

2018 оноос хойш МУ-д хүний эрх хамгаалагч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж ирсэн International Service for Human Rights – ISHR (Олон улсын хүний эрхийн үйлчилгээ) -ын хоёр мэргэжилтэн МУ-д 9-р сарын 26 – 29-ний өдрүүдэд ажиллалаа. Энэ үеэр ХЭҮК-той хамтран Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар хүний эрх хамгаалах үйлдлийг хуулиар хүлээн зөвшөөрөх, талуудын эрх үүргийг, ялангуяа төрийн үүргийг тодорхой болгосон болон эрсдэлд орсон хүний эрх хамгаалагччийг хамгаалах механизмтай болж байгаагийн ач холбогдол, ХЭХ-ийг хамгаалах механизмын олон улсын сайн туршлага талаар хууль тогтоох байгууллага, гадаад орнуудын ЭСЯ-д,  хууль хэрэгжүүлэх салбар болон Хүний эрхийн форумын хамгаалагч нарт мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.  

minewjle_ot

Website: