Оюу Толгойн уурхай, Монгол улс. Түүхий хэлцэл

Оюу Толгойн уурхай, Монгол улс. Түүхий хэлцэл

МХХТ (Make ICT Fair consortium – Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг шударгажуулах консорциум – цаашид МХХТ гэх)-ийн металл олборлолтын салбар дахь оноосон судалгааг эндээс татаж уншаарай! 

minewjle_ot

Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *