Archives July 2023

Оюу Толгой уурхай дахь хүний эрхийн зөрчилүүд

 ОТ уурхай дахь хүний эрхийн зөрчлүүдийг танилцуулах Хэвлэл мэдээллийн хурал, ОТ уурхай дахь офисын үүдэнд малчид, нутгийн иргэдийн жагсаал болон ОТ уурхай дахь ажилчдад удирдлага хэрхэн ханддаг талаарх 3 видео танилцуулж байна.