Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн англи хэл дээрх хувилбар

Монгол хувилбарыг эндээс харна уу!

minewjle_ot

Website: