Archives May 2020

A letter to the World Bank

The Big Shift coalition has sent a letter on the 27th of May to the World Bank Group Board and management requesting that the review process for the Bank’s Policy Lending arm be made transparent and inclusive, allowing civil society organizations to provide critical input into it, among other things.

Read the full letter here!

GAGGA төслийн хүрээнд хандив өргөлөө

2020 оны 5 дугаар сарын 20 өдөр GAGGA төслийн санхүүжилтээр Оюу толгой хяналт ТББ ХЭҮК-ын Хамгаалах байранд ахуйн болон ариутгал халдваргүйжүүлэл, эрүүл мэндийн ахан шатны тусламжын бүтээгдэхүүн хандивлав.

Тайлантай энэ линкээр танилцана уу?

Global Mining Industry Profiting from COVID-19 Pandemic: Trends, impacts and responses

The mining industry is one of the most polluting, deadly, and destructive industries in the
world. Yet to date, mining company responses to the COVID-19 pandemic have received
little scrutiny compared to other industries seeking to profit from this crisis.


We, the undersigned organizations, condemn and reject the ways that the mining industry
and numerous governments are taking advantage of the pandemic to manufacture new
mining opportunities and establish a positive public image, now and for the future.


These actions pose an immediate threat to the health and safety of communities and
organizations that have been struggling to defend public health and their environments
against the destruction and devastation of mining extractivism for decades, as well as to the
safety of workers in the mining sector.

Read the full petition here!

Join us and sign the petition here!

Дэлхийн уурхайн компаниуд COVID-19 цар тахлаас ашиг хонжиж байна: хандлага, нөлөөлөл, хариу арга хэмжээ

Уул уурхайн салбар нь дэлхийн хамгийн бохирдолтой, үхэл, сүйрэл авч ирдэг салбаруудын нэг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл COVID-19 цар тахлаас ашиг олох гэсэн уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагааг бусад салбартай харьцуулахад маш бага хянаж байна.


Дор гарын үсэг зурсан байгууллагууд бид, уул уурхайн салбар ба засгийн газрууд цар тахлыг ашиглан олборлох шинэ боломжийг бий болгон, одоо болон ирээдүйд олон нийтэд эерэг дүр төрх эсгэх оролдлогыг буруушааж, эсэргүүцэж байна.


Эдгээр ажиллагаа нь олон арван жилийн турш уул уурхайн устгал, сүйтгэлийн эсрэг хийгээд, олон нийтийн эрүүл мэнд, тэдний хүрээлэн буй орчныг хамгаалахын төлөө тэмцэж ирсэн нутгийн хүн ам, байгууллагуудын болоод уурхайн ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд шууд аюул учруулж байна.

Шаардлагыг энд дарж уншиж танилцана уу!

Дараах link-ээр орж бид нартай нэгдэнэ үү!

Draft letter to the UN High Commissioner for Human Rights

The US Human Rights Network’s UPR Task Force drafted the attached letter to the UN High Commissioner for Human Rights and to the President of the Human Rights Council urging them to re-open the stakeholder report submissions for the upcoming 36th session of the Universal Periodic Review, tentatively scheduled for November 2020. This will allow for necessary supplemental submissions with recent updates regarding human rights during COVID-19, providing a more accurate assessment of the human rights situation in the United States and other countries that will be reviewed during the 36th session.

Read the full letter here!

НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Секретариатад гаргасан уриалга

АНУ-ын Хүний эрхийн сүлжээний уриалгаар олон улсын иргэний нийгмийн хүний эрхийн 87 байгууллагуудаас НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Ажлын хэсгийн ээлжит 36-р хэлэлцүүлэгт орох орнуудын иргэний байгууллагуудаас Ажлын хэсэгт хүргүүлсэн тайлангуудад КОВИД-ын үеийн хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар нэмэлт мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрөхийг UPR-ын Секретаритад уриалсан байна. UPR (Хүний эрхийн төлөвл байдлын ээлчит хэлэлцүүлэг)-ын 36-р хэлэлцүүлгээр Монгол Улс орох бөгөөд 10-р сард хүргүүлсэн тайландаа КОВИД-ын үеийн хүний эрхийн байдлын талаарх нэмэлт мэдээлэл өгөх нь зүйтэй гэж Хүний эрхийн фоүрум үзэж энэхүү уриалгыг дэмжсэн болно.    

Хэрэв Секретариатаас нэмэлт мээдээлэл авахыг зөвшөөрвөл тайлан хүргүүлсэн бүлгүүд КОВИД-19-ийн үеийн хүний эрхийн байдлыг баримтжуулан нэмэлт мэдээлэл хүргүүлэхэд бэлтгэн ажиллах болно.

Rio Tinto-гийн Лондонд болсон 2020 оны жилийн ерөнхий хурал (ЖЕХ)-ын талаарх Нээлттэй захидал

Энэ жилийн ерөнхий хурлаар Рио Тинто ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид ба итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн тавьсан асуултад өгсөн хариултын талаарх гомдлыг энэхүү нээлттэй захидлаар албажуулан тавьж байна.

Rio Tinto: answer the question!

Eight organisations that put questions to Rio Tinto at its London AGM on 8 April (or, to be precise, at the connected ‘shareholder engagement session’) are still waiting for adequate answers to their questions more than a month after the event. So we have written an open letter to Rio Tinto’s Chief Executive Office, Jean-Sebastien Jacques, setting out the questions again. Some were answered at the time, but wholly inadequately. Some have not been answered at all. We have asked the company to respond within three weeks.

Read the letter here!