Rio Tinto-гийн Лондонд болсон 2020 оны жилийн ерөнхий хурал (ЖЕХ)-ын талаарх Нээлттэй захидал

Rio Tinto-гийн Лондонд болсон 2020 оны жилийн ерөнхий хурал (ЖЕХ)-ын талаарх Нээлттэй захидал

Энэ жилийн ерөнхий хурлаар Рио Тинто ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид ба итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн тавьсан асуултад өгсөн хариултын талаарх гомдлыг энэхүү нээлттэй захидлаар албажуулан тавьж байна.

minewjle_ot

Website: