Дэлхийн УЦС-уудын төслүүдийн үйл ажиллагааг хянах вебсайт нээгдлээ

Дэлхийн УЦС-уудын төслүүдийн үйл ажиллагааг хянах вебсайт нээгдлээ

Энэхүү өгөгдлийн багц нь дэлхийн хэмжээнд 2,212 ГВт-ын усан цахилгаан станцын каталог нь 75 мегаватт (МВт) ба түүнээс дээш хүчин чадалтай 4,000 орчим төсөлүүдийн мэдээллийг баригдаж байгаа, зарласан, ажиллаж байгаа, угсралтын шатанд байгаа эсвэл зогсоосон гэх ангилалтай багтаасан байна. Түүнчлэн үүнд ердийн агуулах, голын урсац, шахуургатай агуулах зэрэг төрөл бүрийн технологийн төрлүүд багтаасны хажуугаар идэвхгүй төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой: хадгалж үлдээсэн, дуусгавар болсон, цуцлагдсан.

Дараах вебсайтад хандаж мэдээллийг татах боломжтой Global Hydropower Tracker эсвэл шууд тат.

Мэдээллийн англи эхийг эндээс унших

minewjle_ot

Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *