Open letter to governments on ISDS and COVID-19

To Governments:

Nearly 700 organisations signed under this letter to urge government s to take a lead in ensuring countries around the world do not face a wave of investor-state dispute settlement (ISDS) cases arising from actions taken to tackle the COVID-19 pandemic and ensuing economic crisis.

To read the full letter and to join others and sign your organisation tap here!

630 төрийн бус байгууллагууд олон улсад арбитрын шүүхэд КОВИД-19-тэй холбоотой нэхэмжлэлүүд гарч эхэлсэнтэй холбоотой сонордуулж байна’

Дэлхийн 90 гаран орны төрийн бус байгууллагууд өмнөх хямралуудын үеэр хийсэн судалгаа болон одоогийн байдалд хийсэн ажиглалтад үндэслэн КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь бизнесийн эрх ашгийг хохироосон нэрийдлээр ISDS буюу хөрөнгө оруулагч ба засгийн газар хооронды маргаан шийдвэрлэх механизмыг ашиглан засгийн газруудаас олон зуун тэрбум доллар нэхэмжлэх давалга эхэлж байгааг анхааруулж байна.

Үндэстэн дамнасан корпорациуд маш олон худалдаа ба хөрөнгө оруулалтын гэрээнд суулгадаг ISDS хэмээх зөвхөн компани засгийн газрыг шүүхэд татах эрх олгодог гэрээний заалтыг ашиглан цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагааг нь буруутган шүүхэд татах эрсдлийг хаах арга хэмжээг яаралтай авахыг олон сая хүнийг төлөөлөх 630 байгууллагын гарын үсэгтэй нээлттэй захидлаар уриаллаа. Энэхүү уриалгадаа хэрхэн хамгаалах тухай зөвлөмжүүдийг мөн багтаасан байгааг Оюу Толгойн Хяналт ТББ-аас МУ-ын дээд удирдлагууд, яамдын сайд нар ба УИХ-ын гишүүдэд хүргэлээ.

Цар тахлын энэ үед хүн ардынхаа амь нас, эрүүл мэнд, ажлын байрыг хамгаалах, эдийн засгийн хямралыг сааруулах, хүн амын наад захын хэрэглээг хангахад чиглэсэн дараах арга хэмжээг нь компанид хохирол учруулсанд тооцон хэрэг үүсгэх, нэхэмжлэл гаргах боломжийг арбитрын шүүгчид эрэлхийлж эхэлсэн байна. Үүнд:

  • Ард иргэдээ хамгаалах, вирусын тархалтыг зогсоох үүднээс зарим бизнесийн үйл ажиллагааг хязгаарласан, зогсоосон
  • Эмнэлэг, эрүүл мэндийн нөөц дутсан үед ард иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө хувийн эмнэлэг, хувийн байгууллагуудыг дайчилсан, засгийн газрын мэдэлд ажиллуулсан, үйлдвэрлэгчдийг агааржуулагч үйлдвэрлэхийг шаардсан
  • Бизнесүүд болоод айл өрхийг ипотекийн зээлийн болоод түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлсөн
  • Хямралд нэрвэгдсэн стратегийн ач холбогдол бүхий бизнесүүдийг гадны мэдэлд очихоос сэргийлсэн арга хэмжээ авсан
  • Ард иргэдийнхээ эрүүл ахуйн хэрэгцээний үүднээс цэвэр усаар хангах, дулаан, цахилгааны төлбөрийг зогсоох, салгасан холбоосуудыг залгах
  • Эм тариа, вакцин, эмчийн үзлэгийг хямдруулах
  • Өрийн бүтцийг шинэчлэх

Уриалгад гарын үсэг зурсан байгууллагуудад:

Жич: Уриалга захидал бүрэн эхээр эндээс татах


Аюулгүй групп чат, хурал явуулах хэрэгслүүдийн зааварчилгаа

КОВИД-19 цар тахлын нөлөөллөөр бидний харилцаа цахим орчимд шилжиж энэ хэлбэр цаашид ч давамгайлах хандлагатай болжээ. Дэлхий нийтээр ийнхүү цахим ертөнцөд шилжсэн байдлыг муугаар ашиглах, бидний аюулгүй байдалд халдах халдлагууд нэмэгдэж байгааг харгалзан хүний эрхийн хамгаалагч нарт зориулсан Frontline Defenders-ын Аюулгүй групп чат, хурал явуулах хэрэгслүүдийн зааварчилгаа монгол хэлэнд орчуулж түгээж байгааг хүлээн авч ашиглана уу. Орчуулгатай холбоотой асуулт, лавлах зүйл гарвал бидэнтэй холбогдоорой: otwatch@gmail.com эсвэл 7012-2202, 99185828 дугаараар холбогдож болно.

Иргэний байгууллагууд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэлийг 2020 оны 6-р сарны 15-нд хүргүүллээ

Оюу Толгойн Хяналт ТББ уурхайн орчимд амьдардаг нутгийн иргэний байгууллагуудтай хамтран уурхайн нөлөөлөл, түүний дотор эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа байдлыг тандах асуумж судалгаа явуулж Ханбогд, Гурвантэс сумдын дүнд үндэслэн дүгнэлт гаргаж НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (ЭЯГБХУТК)-ид сүүдэр илтгэл хүргүүллээ. Илтгэлд Алт-1 хөтөлбөрийн хүний эрүүл мэндэд учруулсан хохирлоос хойш хорь гаруй жил болж уурхайн бохирдолд хордож хохирсон хүн амын гомдол нэмэгдсээр атал МУ-ын Засгийн газрын тайландаа уурхайн орчимд амьдарч буй хүн ам, тэр дундаа эх нялхасын эрүүл мэндэд учирч нөлөөллийн талаар дурдаагүй байна. Гэтэл Конвенцын хорооны 76 дугаар хуралдаанд тавьсан Монгол улсын ээлжит тайландаа “Үндэсний эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 2017-2021 оны хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан ахиц амжилт, мониторингийн дүн” нэртэй хэсэгт үндэсний эрүүл мэндийн статистикийн мэдээнд “төрөлхийн гажиг, ургийн гажуудал, хромосомын өөрчлөлт” (congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities) гэж томъёолсон тохиолдлууд  тууштай өссөр ирсэн тоо баримт байгааг огт дурдаагүй байна. 

Мөн илтгэлд олон улсын хөрөнгө оруулагч ба хөгжлийн банкуудаас эрүүл мэндийн салбарт хувийн хэвшлийг, хувьчлалыг дэмжиж байгаа нь хөдөөгийн, тэр дундаа уул уурхайд өртсөн хүн амд хүртээмжгүй эмнэлэгүүд нэмэгдэж зэрэгцээ улсдаа ганц Эх нялхсын төв нь санхүүжилтгүй доройтож байгаа нь байгалийн баялгаа олборлсноос авах ашигаа авч чадахгүй, авсан хөрнөг мөнгийг үр ашиг муутай зарцуулж байгаа тухай өгүүлжээ.

Зөвлөмждөө, байгалийн баялгийг олборлох хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хэтэрсэн хөнгөлөлт өгч ашиг авах боломжоо хаах болон арбитрын шүүхэд татаж болох заалтууд оруулахаас татгалзах болон хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүд томууны улирал мэт нийтээр өвчлөх үеэд улсын эмнэлэгийн үйлчилгээтэй адилтгах нөхцлөөр үйлчлэх зэрэг зөвлөмж тусгажээ.

Сүүдэр илтгэлийг эндээс үзэж уншина уу?

For the English Shadow Report press here!

Calling on The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, ltd and Tokio Marine to take concrete steps toward meeting the Paris goals and make a #TotalCoalExitNow!‬

Two (2) of Asia’s Dirty Companies —  Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) and Tokio Marine are holding their Annual Shareholders/ Meetings on Monday, June 29 @ 10 am Tokyo Time.

Please join us Tweet the Message #TotalCoalExitNow using their official Twitter Accounts — @mufgbk_official and @tokiomarine.

Thank you very much! – Asian People’s Movement on Debt and Development (APMDD)

A letter to the World Bank

The Big Shift coalition has sent a letter on the 27th of May to the World Bank Group Board and management requesting that the review process for the Bank’s Policy Lending arm be made transparent and inclusive, allowing civil society organizations to provide critical input into it, among other things.

Read the full letter here!

GAGGA төслийн хүрээнд хандив өргөлөө

2020 оны 5 дугаар сарын 20 өдөр GAGGA төслийн санхүүжилтээр Оюу толгой хяналт ТББ ХЭҮК-ын Хамгаалах байранд ахуйн болон ариутгал халдваргүйжүүлэл, эрүүл мэндийн ахан шатны тусламжын бүтээгдэхүүн хандивлав.

Тайлантай энэ линкээр танилцана уу?

Global Mining Industry Profiting from COVID-19 Pandemic: Trends, impacts and responses

The mining industry is one of the most polluting, deadly, and destructive industries in the
world. Yet to date, mining company responses to the COVID-19 pandemic have received
little scrutiny compared to other industries seeking to profit from this crisis.


We, the undersigned organizations, condemn and reject the ways that the mining industry
and numerous governments are taking advantage of the pandemic to manufacture new
mining opportunities and establish a positive public image, now and for the future.


These actions pose an immediate threat to the health and safety of communities and
organizations that have been struggling to defend public health and their environments
against the destruction and devastation of mining extractivism for decades, as well as to the
safety of workers in the mining sector.

Read the full petition here!

Join us and sign the petition here!

Дэлхийн уурхайн компаниуд COVID-19 цар тахлаас ашиг хонжиж байна: хандлага, нөлөөлөл, хариу арга хэмжээ

Уул уурхайн салбар нь дэлхийн хамгийн бохирдолтой, үхэл, сүйрэл авч ирдэг салбаруудын нэг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл COVID-19 цар тахлаас ашиг олох гэсэн уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагааг бусад салбартай харьцуулахад маш бага хянаж байна.


Дор гарын үсэг зурсан байгууллагууд бид, уул уурхайн салбар ба засгийн газрууд цар тахлыг ашиглан олборлох шинэ боломжийг бий болгон, одоо болон ирээдүйд олон нийтэд эерэг дүр төрх эсгэх оролдлогыг буруушааж, эсэргүүцэж байна.


Эдгээр ажиллагаа нь олон арван жилийн турш уул уурхайн устгал, сүйтгэлийн эсрэг хийгээд, олон нийтийн эрүүл мэнд, тэдний хүрээлэн буй орчныг хамгаалахын төлөө тэмцэж ирсэн нутгийн хүн ам, байгууллагуудын болоод уурхайн ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд шууд аюул учруулж байна.

Шаардлагыг энд дарж уншиж танилцана уу!

Дараах link-ээр орж бид нартай нэгдэнэ үү!

Draft letter to the UN High Commissioner for Human Rights

The US Human Rights Network’s UPR Task Force drafted the attached letter to the UN High Commissioner for Human Rights and to the President of the Human Rights Council urging them to re-open the stakeholder report submissions for the upcoming 36th session of the Universal Periodic Review, tentatively scheduled for November 2020. This will allow for necessary supplemental submissions with recent updates regarding human rights during COVID-19, providing a more accurate assessment of the human rights situation in the United States and other countries that will be reviewed during the 36th session.

Read the full letter here!